Děda Jožka a jiné příběhy

Vypravěčský mistr Martin Hak vás prostřednictvím barvitého vypravování pozve do světa vlastní fantazie. Nejlepším tvůrcem vlastních představ jste vy sami. Storytelling jako otevřená dvířka do fantazie Ve Strakonicích ojedinělý zážitek pro všechny věkové kategorie.

Vypravěčská inscenace pro smíšené publikum dětí (od 6 let), rodičů i jejich rodičů. Obsah i vypravěč přímo provokují k uvažování nad tématy jako touha po dobrodružství, touha vyzkoušet, sáhnout si, štěstí ve smyslu „klika“, riziko a nebezpečí v životě dětí i dospělých. Jde o několik krátkých navazujících příběhů o jistém dědečkovi v době, kdy byl klukem. Vypravěč vytváří prostor pro reakce diváků a ti mají příležitost se smát, ale i přemýšlet, reflektovat vlastní životní situace a zážitky.

Délka 60 minut.
Dětské oddělení Šmidingerovy knihovny (III.nádvoří strakonického hradu)