Město pro každého / Osamu Okamura

událost na facebook

Město pro každého – Manuál urbanisty začátečníka. Přednáška a beseda s autorem knihy, Osamu Okamurou. Autor je architekt, děkan Fakulty umění a architektury v Liberci a programový ředitel festivalu ReSITE. Akce proběhne ve společenském sále Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích a je zdarma.Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco tak složitého a přitom křehkého, jako je město? Manuál urbanisty začátečníka ti přiblíží, jak tato velká lidská mraveniště fungují, jaké nám poskytují příležitosti, ale hlavně s jakými problémy se dnes potýkají. Městské plánování je strategická hra, ve které se každý den učíme, jak žít a respektovat se na společném půdorysu. Přidej se, protože se hraje především o tvou budoucnost! Autoři pro tuto knihu vytvořili obrovský model papírového města. Unikátní detaily všedního života pak zachytili v ilustracích a na barevných fotografiích.OSAMU OKAMURA (1973) architekt, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru a kurátor projektu Shared Cites: Creative Momentum. Je nominátorem Ceny Miese van der Rohe za Českou republiku. Od roku 2005 do roku 2012 působil jako šéfredaktor architektonického časopisu ERA21, nyní je členem jeho redakční rady. V letech 2013–1017 byl programovým ředitelem mezinárodního festivalu a konference pro obyvatelnější města reSITE. Pravidelně přednáší na univerzitách a institutech v USA, Japonsku a v Evropě.Série besed o kultivaci veřejného prostoru je součástí projektu Ostrov pokladů II. a byl podpořen Evropským fondem solidarity. Pořádá Sunshine Cabaret, z.s.