Strakonice nejen sobě 2017

Několikadenní veřejná přehlídka všeho, co ve Strakonicích souvisí s významem slova „kultura“.

Vstup na celý festival je ZDARMA!

událost na Facebook

www.nejensobe.cz

Cílem je ukázat během několika dní to, co vzniká v kultuře ve Strakonicích. Zlidštit a oživit veřejné prostory města, více propojit scénu s místními obyvateli i vzájemně, zvýšit povědomí o strakonické kultuře obecně. Cílem je i pomoci místní kultuře více se vydávat mimo hranice strakonického regionu.

Pokud jde o samotný festival, jeho návštěvníci by se měli co nejvíce pohybovat ve městě (po jednotlivých místech konání akcí). Ve stejný čas nechceme křížit konání typově stejných akcí. Následně poskytneme potřebám účinkujících, města a všech zúčastněných, kteří do toho jdou, reprezentativní informační a propagační materiál o tom, kdo ve Strakonicích něco vytváří.

Pojďme společně ukázat bohatost a rozmanitost strakonické kultury!