Víkend otevřených zahrad / Park OPEN!

Víkend otevřených zahrad, který se v tomto roce uskuteční ve dnech 14. a 15. června umožní zájemcům navštívit běžně nepřístupné zahrady, ale zajímavým způsobem představí i parky a veřejná prostranství, jimiž procházíme denně. V České republice se koná již popáté a do této akce pořádané Průvodcem parkem, o.s., ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s., a Národním památkovým ústavem se zapojují jak běžně nepřístupné zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, které jsou návštěvníkům v průběhu dvou dní přiblíženy neotřelým způsobem. Komentované prohlídky a bohatý kulturní program napomáhají oživit hlubší zájem veřejnosti o úpravy veřejných prostranství, městskou zeleň a samozřejmě zahradní tvorbu, které jsou pro potěšení svých návštěvníků a zkultivování životního prostředí primárně určeny.

událost na Facebook

Letos poprvé je tato událost pořádána i ve strakonickém městském parku, v Rennerových sadech, jakožto jedna z akcí v rámci letního projektu Park OPEN!, který připravují Sunshine Cabaret s podporou Šmidingerovy knihovny a Města Strakonice. Program je naplánován na sobotu 14. června, kdy v odpoledních hodinách (od 15 hodin) nabídne účastníkům komentovanou prohlídku parku zaměřenou na historii, současnost, budoucnost, význam parku, přiblíží jeho faunu a flóru, představí na příklad Spolek Renner, nebo nabídne hry pro děti.
http://www.youtube.com/embed/d7SJljsfXVo?feature=oembed

Více informací na www.vikendotevrenychzahrad.cz.