Čištění Volyňky 11.5.2013

V rámci mezinárodní kampaně „Ukliďme svět! Clean up the World!”
zveme všechny lidi dobré vůle k pomoci při čistění Volyňky.

Akce bude zajímavá tím, že ve stejný den vyrazí dvě skupiny dobrovolníků ze Strakonic i z Volyně.
Společný cíl bude strunkovický jez – tam bude pro účastníky úklidu přichystané občerstvení a oheň.

Délku trasy si můžete zvolit podle vlastních schopností.
Ze Strunkovic se lze pohodlně přepravit vlakem zpět do měst.

S sebou si vezměte pouze rukavice,
pytle a jejich svoz bude zajištěn.

Řeky jsou jako tepny v těle a proto by měly být čisté…