TOULAVÝ AUTOBUS / kočovný projekt

Projekt TOULAVÝ AUTOBUS přivezl divadlo na český venkov. Projekt se skládal ze dvou realizačních fází – ze dvou turné. Během prvního turné vznikly interaktivní performance a vizuální instalace na téma „lidské archetypy ve společnosti a (vnitřní) žena, (vnitřní) muž, (vnitřní) dítě“. Z prvního tour vycházelo turné druhé, jež kočovalo se stínovým loutkovým představením „ Tajuplný včelí svět“. Obě turné cestovali divadelním autobusem po Čecháchním během července a září 2013.

Idea projektu se během studia díla A.Boala a knih „Čtyři dohody“, rozvinula o včelí poetiku a metaforiku, jež vedla za hranice divadelního díla a pomohla učinit celý autobus divadelní básní v duchu tradice českého poetismu a poezie pro pět smyslů. Představení skrze včelí univerzální jazyk ukazovalo, že včelí společenství se v mnohém podobá lidskému a že nahlížet do něj jako do zrcadla může být pro nás lidi inspirující. Pozvání do divadelního autobusu se tak stalo pozváním do kouzelného herního světa, do hmyzí říše, do včelího úlu. Ohniskem přitom zůstalo stínové divadlo s interaktivními prvky, které nabízelo základní obrazy a atmosféru.

Při přípravách projektu i během zkoušení jsme vycházeli z možností použití kolektivního způsobu tvorby. Konkrétní metodikou nám bylo použití technik A.Boala (Forum theatre, Invisible theatre a Image theatre) a následně poetika Ivana Vyskočila, během příprav projektu i ve finálním představení. Pracovali jsme s archetypy člověka až k podobenství lidského společenství se včelím organismem.

Ativity projektu se skládali ze dvou fází kočování.

V první fázi jsme na základě studia knih Miguela Ruize připravili performativní obrazy, jež reagovali na diváky a ukazovali interpretace knihy „Čtyři dohody“ za použití loutek různých velikostí, světelných instalací, divadelního průvodu a performativních interakcí. Obrazy se stali jednak součástí přímo interaktivních divadelních představení „Vizita“, druhak vytvářeli paradivadelní intervence a improvizace s diváky během divadelních průvodů a instalací ukazujících obrazy inspirované vyprávěným představením „Čtyři dohody“ a lidských archetypů. Projekt byl realizován v rámci doprovodného programu projektu „Souladění“ spřízněného občanského sdružení Terra Mitica.

Jednotlivé varianty reagovali na počasí a členitosti prostoru v jednotlivých místech. Na Sázavě jsme např. využili dlouhé přístupové neosvětlené cesty k vytvoření nočních světelných a stínových instalací, jež se pak stali ispirací pro stínové představení realizované v druhé fázi projektu. Hluboká pak zase poskytla rozlehlý travnatý plac, kde jsme mohli rozehrát tanec diváků s obřími loutkami.

V druhé fázi jsmekočovali se stínovým loutkovým představením „Tajuplný včelí svět“ hraným přímo uvnitř divadelního autobusu. Hráli jsme až sedmkrát denně a snažili jsme se hrát před co nejširším spektrem publika, abychom si vyzkoušeli, jak jednotlivé publikum reaguje (např. Děti předškolního věku zpívají automaticky kdykoli je to možné, zatímco

školáci ocení spíše legrační pohyby loutek, dospělé publikum se zapojovalo do diskuze po

představení, mladé lidi baví interakce apd.)

Představení se otevíralo dvojím způsobem. Jednak jako loutkové stínové představení, jež zve diváky dovnitř autobusu a během 35 minut je nechá společně se včeličkami za doprovodu živé hudby snít o tom „jaké to bude až se vylíhnou“.

Druhak projekt využíval vlastností stínového divadla jako média, jež je možné promítat v podstatě kamkoliv, vyjít s ním mimo autobus a promítat ho přímo na okolní svět, z nějž je tak možno vytvořit herní pole, do nějž my i diváci můžeme vstupovat a spoluvytvářet ho.

Součástí kočování byl i otevřený kabaret a workshopy s dětmi, jež otevírali představení ještě více komunikativním a interaktivním způsobem, ve smyslu otevřené hry inspirované Ivanem Vyskočilem.

Realizační fáze:

Souladění turné

Srpen + říjen – cesta napříč Čechami.

26.7., 27.7., 28.7._Hluboká nad Vltavou – hájenka U Rybáka, Chlumec

31.7., 1.8., 2.8., 3.8., 4.8._Zeměloď u Sázavy – Sedliště

6.8., 7.8._Mirotice – Dolejší mlýn

9.8., 10.8., 11.8._Koječín pod Helfenburkem

Tajuplný včelí svět turné: 21.10._Blatná před kostelem od 18:00 hodin 22.10._Čestice školka 10:30 + 11:15 / Vimperk 19:00 před Calypso 23.10._Písek sanatorium u Honzíčka 14:00 + 15:00 , Festival kávy – Velké náměstí od 18:00 – 22:00 24.10._Bechyně – Náměstí T.G.Masaryka, školka 09:00 + 10:00, večer od 19:00 a 20:00 25.10._Petrovice u Milevska, školka 9:00 + 10:00, na návsi 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 26.10._Nahořany – od 19:30 a 20:15 27.10._Krušlov – Ukončení sezóny na včelíně od 10:00 – 18:00 – hraní průběžně celý den

o týmu:

Tým vznikl na základě zájmu místních mladých lidí, kteří v roce 2013 zažili kočovný divadelní projekt „Odyssea“ a divadelní šapito projekt „SouladDění“ s představením Čtyři dohody Jaroslava Duška. Tyto dva projekty se staly inspiračním odrazovým můstkem pro tento projekt, kde účastníci mohli propojit hravost divadelních metafor se zásadními společenskými otázkami, zachovat kočovný způsob putování divadla a zároveň využít propagace a logistického zajištění projektu ze strany o.s.Terra Mítica v rámci „Souladění“. Profesionálním zázemím po celý projekt byla spolupráce se studenty DAMU a fakultou divadla v netradičních prostorech a fakultou autorské tvorby a jejími profesory.

aktuality:

v současné době domlouváme podmínky případné spolupráce a konkrétní místa realizace představení Tajuplný včelí svět pro rok 2014 a 2015.

Program Mládež v akci_logo 2012_černé
Logo TB_NO2