Mezinárodní divadelní projekt „Člověčina“

Mezinárodní skupina.
Italka a Polka žijící v Berlíně, Řek žijící v Amsterodamu, Francouz žijící v Bulharsku, Maďar a Češi.
V Hospodě Pod Kapličkou dva týdny..

Divadlo „Člověčina“ inspirující se hospodou, vycházející z místích reálií a na základě Hrabalovy knihy „Obsluhoval jsem anglického krále“, vytvářející obrazy, ve kterých neuvěřitelné se stává skutkem.

Kdy? V sobotu – 27. října 2012

Kde? Hospoda Pod Kapličkou v Nahořanech (128 km z Prahy, 16 km ze Strakonic, 5km z Volyně).
Vstup? Zdarma

Projekt je podpořen programem Mládež v Akci a Nadací O2 ThinkBig   Projekt vznikl za podpory Think Big. Děkujeme.