Sázení Stromů v Koječíně

Sraz v 11hod. v Koječíně u rybníků poblíž Helfenburku (cesta bude značena)
Vytvoříme mapu sázení z jídla, kterou společně sníme a ukážeme si jak a kde budeme stromy sázet.
U rybníků vznikne skalka vyznačující se pestrostí rostlin a bylin. Sazeničky a odkopky všeho druhu jsou vítány.
Během dne zapálíme oheň. K ochutnání budou bezmasé pochoutky, čaj, káva a co kdo přinese.
S sebou si vezměte pracovní rukavice a rýč. Pokud nemáte vlastní, na místě jich bude několik k dispozici.

Vysazené stromy budou součástítímto nově vznikající naučné stromové a permakulturní stezky, vytvářející okruh z Helfenburku přes  Koječín a přilehlé rybníky a zpět.

 Projekt vznikl za podpory Think Big. Děkujeme.